Alibre Design 2018 är snart här!

Lista med nyheter...

Licenshantering

Passiv licensiering
För kunder som jobbar i extremt säkra miljöer vars data inte kan lämna datorn under licensieringen har vi nu infört en ny licensieringsmetod. Licenser kan skapas genom att en sajtnyckel genereras lokalt. En kod som exempelvis skulle kunna se ut som LSURFTBZQX.

Nätverkslicenser
Ger kunden möjlighet att installera en licenshanterare på det interna nätverket. 

Linux virtual machine.

 • All licensiering görs på nätverket
 • Perfekt för stora, säkra installationer


Viewer (tittskåp)
Ett nytt läge som Viewer har lagts till. När en licens inte hittas vid uppstart får du valet att starta som viewer eller skriva in licensen. Viewerläget ger dig möjlighet att öppna och hantera modellen, exempelvis ta mått.

Komponentuppgraderingar
Följande teknologikomponenter har uppgraderats till senaste versionen, vilket ger programvaran tillgång till flera års utveckling sedan förra uppdateringen:

 • ACIS – modelleringskärnan
 • 2D-DCM – 2D villkorshantering
 • 3D-DCM – 3D villkorshantering
 • HLM – hantering av dolda linjer
 • ST-Developer – STEP import/export
 • Datakit – Import/Export av diverse CAD formats
 • Adobe PDFLibs – PDF publicering
 • ODA Toolkit – 2D import/export
 • Utvecklingsmiljön för Alibre Design (Visual Studio) har uppgraderats


Stöd för 4K-skärmar
Vi har lagt ned mycket tid på att göra Alibre mer anpassat till skärmar med väldigt hög upplösning (ex. 4k):
Ikoner i utforskaren stödjer höga upplösningar
Ikonerna i Ribbon klarar högre upplösning
Det är enklare att storleksförändra utforskaren
Större 2D villkorssymboler
Större skissnoder
DPI-anpassat selektionssnäpp gör det enklare att välja objekt
DPI-anpassade dialoger har fixat några av de korrupta dialogrutor som fanns tidigare

Generella displaykorrigeringar
·         Several scenarios where the canvas would be replaced by the “Red X”, for example after waking from Sleep Mode, have been addressed.
New Features
Miter Flange
·         Miter flanges (video) can now be created via the Miter option on the new Corners tab of the Flange dialog, dramatically simplifying the creation of many classes of sheet metal parts.
New Home Window
·         The Home Window has been completely redesigned.
Graphical Most Recently Used
·         On the new Home Window you can see icon previews of your most recently used files, making selecting recent documents easy and fast.
STEP export units
·         Previously all STEP files were exported in cm. Now, you can choose which units to use via System Options > Interoperability > STEP
 Configurable Mouse Buttons
·         The Zoom, Pan, and Rotate commands can now be customized. If you use several programs, you can now make them all operate the same way.
Pick PDF Engine
·         The PDF publishing engine is now an option and can be selected from System Options > Drawings > PDF. If you install a new PDF writer (e.g. PDFill), it should show up here to be selected for use.
Default color scheme
·         Small changes to the default color scheme for rollover and preview color
API Enhancements
The following API improvements have been made:
·         New framework for creating .NET based AD Add-Ons
·         AlibreCAM: Trimmed surface API has been updated so AlibreCAM by MecSoft can be upgraded
·         Assigning Color to a Feature in Part
·         Selection Events
·         Access configurations of Global Parameter Files
·         Dimensioning Between Points
·         Anchor/Hide/Suppress sub-assemblies
·         Capture images of the canvas
·         Set a part configuration within an assembly