femdesigner hex basic

FEMdesigner Hex Basic
Detta är instegsversionen av denna otroligt lättanvända, men ändå funktionsfyllda programvara.

FEMdesigner Basic har följande analysverktyg 

 • Linjär, elastisk belastning
 • Kontaktanalys mellan kroppar och plan
 • Värmeöverföring i kropp
 • Iterativ eller direkt analys
femdesigner hex pro

FEMDesigner Hex Pro
Den större versionen som utrustats med det mesta du behöver för avancerad analys.

FEMdesigner Pro har följande analysverktyg:

 • Linjär, elastisk belastning
 • Kontaktanalys mellan kroppar och plan
 • Värmeöverföring i kropp
 • Iterativ eller direkt analys
 • Icke linjär plastisk belastning
 • Frekvensanalys
 • Vibrationsanalys
 • Knäckning
 • Icke linjär deformation.

FEMdesigner Hex har enkla verktyg för att modellera men kan naturligtvis också importera filer i format som STEP och IGES.