Kontakta support


  • Skicka gärna med modell om problemet är specifikt. Om det är en sammanställning eller ritning, se till att alla delar är med. En Alibre Design-ritning eller sammanställning skickas alltid som paketfil.
    (max 50 MB)