Här finns 3D CAD/CAM för dig med höga krav och smart budget

Filosofi
Vi har som mål att tillhandahålla marknaden med så bra verktyg som möjligt, till marknadens bästa priser. Vi försöker erbjuda konstruktören alla de verktyg som behövs för att underlätta framtagningen av nya produkter. Vår förhoppning är naturligtvis också att produkterna i slutänden skall vara både bättre och mer prisvärda, precis som de produkter vi själv säljer!

CAD
Konstruerar du idag med traditionell cad, i två dimensioner och utan de fördelar som ett parametriskt cadsystem kan ge, rekommenderar vi dig att testa Alibre Design. Många tycker att Alibre Design är det mest lättanvända cadverktyg de testat. Vi håller naturligtvis med! Har du lite högre krav på avancerade verktyg med stöd för ytmodellering  och gjutformar finns också ZW3D. Kontakta oss för att få veta mer.

CAM

Behöver du ta fram dina modeller och har en NC-maskin stående, så är chansen stor att du också kan använda ZW3D Machining för att automatisera framtagningen av verktygsbanorna. Har du redan Alibre Design finns Alibre CAM, helt integrerat i cadprogrammet.

FEM
För att tillgodose era statiska beräkningsbehov i Geomagic Design finns FEMdesigner. Har du istället behov av att veta mer om krafter där rörelser kommer in i modellen - välj Simlab Composer Mechanical.

Rendering
Vi marknadsför idag två programvaror för att ta fram fotorealistiska bilder av dina modeller. Keyshot HD som ingår i Alibre Design och för generellt bruk Simlab Composer som är kanske marknadens mest prisvärda programvara för att generera fotorealistiska bilder eller animeringar.

​Ytmodellering
Då Alibre Design är en renodlad solidmodellerare så kan det ibland vara svårt att få till de allra mest avancerade formerna i modellen. I dessa lägen finns ZW3D, en avancerad hybridmodellerare som blandar det bästa från båda världarna - solider och ytor. Fördelen är här att du har allt samlat i samma programvara, från skiss till färdig modell. Du behöver alltså inte investera i ytterligare programvara som exempelvis Rhino eller MOI.