Här finns 3D CAD för dig med höga krav och smart budget

Filosofi
Vi har som mål att tillhandahålla marknaden med så bra verktyg som möjligt, till marknadens bästa priser. Vi försöker erbjuda konstruktören alla de verktyg som behövs för att underlätta framtagningen av nya produkter. Vår förhoppning är naturligtvis också att produkterna i slutänden skall vara både bättre och mer prisvärda, precis som de produkter vi själv säljer!

CAD
Konstruerar du idag med traditionell cad, i två dimensioner och utan de fördelar som ett parametriskt cadsystem kan ge, rekommenderar vi dig att testa Alibre Design. Många tycker att Alibre Design är det mest lättanvända cadverktyg de testat och det håller vi naturligtvis med om.

FEM
För att tillgodose era statiska beräkningsbehov i Alibre Design finns FEMdesigner. Har du istället behov av att veta mer om krafter där rörelser kommer in i modellen - välj Simlab Composer Mechanical.

Rendering
Vi marknadsför idag två programvaror för att ta fram fotorealistiska bilder av dina modeller. Keyshot HD som ingår i Alibre Design och för generellt bruk Simlab Composer som är kanske marknadens mest prisvärda programvara för att generera fotorealistiska bilder eller animeringar.