Alibre Design Viewer

Ett s.k. "Tittskåp" för att granska filer från Alibre Design aktiveras automatiskt vid registrering av programvaran. Efter 15 dagar inaktiveras specifik funktionalitet för att kunna skapa filer. I tittskåpet finns även stöd för DWG och DXF-filer.

Alibre Design Viewer är helt kostnadsfri och aktiveras direkt när utvärderingen av fullversionen är till ända.