Licensalternativ för Alibre Design

Oavsett vilken licenstyp som installeras så är det en traditionell licens som inte kräver att du arbetar i molnet  för att det ska fungera. Vi anser inte att känslig information som dina modeller ska ligga hos andra eller att möjligheten att arbeta skall styras av kvaliteten på din uppkoppling mot internet.

Du kan välja mellan följande licenstyper:

Nodlåst licens

 • Installera på så många datorer du vill
 • En (1) dator kan vara aktiv åt gången
 • Dektivera och aktivera dator vid behov
 • Internet krävs endast vid aktivering/deaktivering
 • Du äger licensen

Offlinelicens
 1. Skapa licensbegäran offline för den dator du sitter vid
 2. Flytta begäran med exempelvis USB-minne
 3. Skicka begäran till Alibre och få licensnyckel tillbaka
 4. Flytta nyckel till dator och starta Alibre Design
 5. Du äger licensen

Samverkande licens (nätverkslicens)
 • Anpassad till företag
 • Passas bäst till arbetsgrupper där flera personer behöver tillfällig licens
 • Installera på hur många datorer du vill
 • Vid uppstart kontrolleras hur många licenser som finns i licenspoolen
 • Vid nedstängning lämnas licensen tillbaka till poolen
 • Ingen manuell hantering av licenser
 • Internet krävs endast vid aktivering/deaktivering