Varför Serviceavtal?

För att hålla din licens levande rekommenderas ett serviceavtal. Detta ger tillgång till senaste versionen samt support. Ett avtal ger också möjlighet att själv aktivera/inaktivera sin licensnyckel vid flytt mellan olika datorer.

Här finns en genomgång över ett antal av de funktioner som implementerats i Alibre Design de senaste året.

Läs mer om serviceavtal här.