Dynamics for Alibre Design är ett kraftfullt verktyg för komplett stelkroppsanalys av mekaniska modeller. Du kan testa konstruktioner virtuellt, direkt i datorn och simulera alla ingående rörelser. Programmet importerar geometri, materialegenskaper och villkor direkt från Alibre Design, vilket gör det enkelt att koppla på motorer, fjädrar och andra element.

Du kan simulera prototyper med hjälp av avancerad fysik och matematiska villkor och resultatet kan presenteras på olika sätt i diagram eller listor. Du kan enkelt uppskatta om din modell uppfyller de krav du satt för din modell och ser snabbt om dina förändringar är till det bättre.

Om du vill kan du enkelt skapa filmer av dina simuleringar för att presentera för kunder eller uppdragsgivare.

  • Kollisionskontroll i 3D
  • Möjlighet att skapa funktioner
  • Animering
  • Rendering
  • Rapporter

Dynamics följer med Alibre Design utan extra kostnad.

Ladda hem Dynamics här
 

Fakta
Dynamics är baserat på den populära programvaran Working Model 3D som har utvecklats sedan tidigt 90-tal.