Simlab Composer Ultimate

Detta är den kompletta versionen av Simlab Composer som ger nästan obegränsade möjligheter.

Hör finns alla verktyg för att ta din modell från stel och halvtråkig 3D-modell till fullt automatiserad, renderad modell där dina kunder kan vandra runt i VR-världen och utforska.

I VR ingår rendering, animering, texturbakning, expo, automatisering, Python och JavaScript-stöd.

Simlab Composer Ultimate finns till både i Windows och Mac OS.