Simlab Composer Ultimate

Detta är den kompletta versionen av Simlab Composer som ger nästan obegränsade möjligheter. Förutom de möjligheter som finns i Mechanical och VR så kan också skript integreras i modellen. Detta ger möjligheter att automatisera och simulera processer som annars är väldigt krångliga att efterlikna.

Hör finns alla verktyg för att ta din modell från stel och halvtråkig 3D-modell till fullt automatiserad, renderad modell där dina kunder kan vandra runt i VR-världen och utforska.

I Ultimate ingår rendering, animering, texturbakning, expo, automatisering, Python och JavaScript-stöd.

Simlab Composer Ultimate finns till både i Windows och Mac OS. Licensen betalas normalt årligen men även möjlighet till permanent licens finns.