Simlab Composer VR

Har du någonsin funderat på att ta dina 3D-modeller till den virtuella världen? Ställa upp en presentation där kunden kan vandra runt och prova olika konfigurationer, öppna lådor, styra robotar eller bara beundra din design?

VR gör detta möjligt och låter dig använda din dator, surfplatta, mobiltelefon eller HTC Vive. Du kan öppna modeller i många olika format och du låter dina modeller komma till liv på riktigt, långt innan produktion.

I VR ingår rendering, animering, texturbakning och Expo.

Simlab Composer VR finns till både i Windows och Mac OS.