ZW3D som filkonverterare

importera cadfiler
importera cadfiler


Importera
ZW3D tillhör marknadens allra bästa när det gäller att öppna cadfiler från andra system. Det går att öppna filer från flera av de dyra och tunga systemen på marknaden, såsom Catia, Siemens NX, PTC Creo, Solid Edge, Solidworks och Autodesk Inventor. Polygonfiler som STL, OBJ och 3DS går också att importera. Naturligtvis går det att jobba vidare med filerna efter import - använd som del av en större sammanställning eller skapa ritningar.

Reparera
Ofta kan en importerad fil innehålla felaktigeter såsom glapp, felvända ytor och saknade ytor. ZW3D har de verktyg som behövs för att rätta till filen och låta dig jobba vidare med en korrekt och stabil modell.  Då programmet är en hybridmodellerare så fungerar det med punktmoln, trådmodeller, ytmodeller och solider.