ZW3D Lite

Detta är instegsversionen av ZW3D. Sitt namn till trots, är ZW3D Lite inte litet på något sätt. Det är en parametrisk hybridmodellerare med otroliga möjligheter att skapa och/eller importera filer från andra cadsystem. Tack vara den avancerade geometrimotorn är det sedan enkelt att jobba vidare med importerade modeller. Det går naturligtvis att spara dem i annat format som de ursprungligen öppnades i. När du är redo, kan du också skapa associativa produktionsritningar enligt den standard du kräver. Tack vara sin flexibilitet så passar ZW3D Lite perfekt som komplement till de dyrare cadsystemen på företaget.

Detta är ett urval av filformat som kan öppnas direkt i ZW3D Lite.

  • Catia V4
  • Catia V5
  • Solidworks
  • Solid Edge
  • Autodesk Inventor
  • NX

Fakta
ZW3D Lite är även perfekt för dig som redan har ett av de stora, dyra, systemen och har behov av fler licenser. Använder du exempelvis Solidworks och din kompanjon Catia, så kan du med ZW3D öppna filerna direkt i Catia-format och spara den i SolidWorks. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt!