ZW3D Standard

Detta är versionen för dig som har behov av en mer komplett programvara, där inga modelleringsverktyg saknas. Utöver den funktionalitet som du hittar i ZW3D Lite, så finns här också mängder av optimeringsinriktade verktyg för att skapa optimala modeller utefter de krav du ställer. Även här går det naturligtvis att importera modeller från andra cadsystem men utöver detta finns också reparationsverktyg för att rätta till eventuella fel som  uppsått.

Förutom de grundfunktioner som finns i ZW3D Lite finns också.

  • Animeringsfunktionalitet för att skapa rörelse i modeller och sedan exportera till film
  • Ytmodellering med klass-A ytor
  • Flexverktyg för att förändra modellen enligt givna former
  • Designoptimering - skapa optimala förutsättningar för exempelvis en given massa eller väggtjocklek
  • API för att koppla till externa programvaror som Simwise och Keyshot
  • Plåtutbredning
  • Hantering av punktmoln - Reverse Engineering
  • Modellering av ram- och rörstrukturer

Fakta
ZW3D Standard är en komplett programvara för att skapa otroliga partmodeller, stora sammanställningar och standardiserade produktionsritningar. Den är som de dyra programmen, utan att vara dyr.