Alibre CAM is no more...

Sedan några dagar tillbaks har Mecsoft meddelat att de inte längre kommer erbjuda produkten Alibre CAM vilket vi alla beklagar väldigt mycket.

De kunder som idag har Alibre CAM kommer vid nästa uppdatering erbjudas Visual Mill som alternativ, den fristående produkten som Alibre CAM baserades på.

Alibre jobbar nu på att få fram en ny, integrerad, CAM-produkt med annan partner. 

Kommentera gärna: