Framebuilder
 
Detta är ett fantastiskt verktyg för dig som behöver skapa fackverk i Alibre Design. Exempelvis kan du, utifrån en solid kropp, skapa ramkonstruktion utifrån de kanter du själv bestämmer. Därefter kapas balkarna korrekt och du får en sammanställning enligt dina önskemål.

Appen är integrerad direkt i Alibre Design och du kan enkelt komma igång genom att kolla på film här.

Vi rekommenderar alla att ladda hem en utvärdering om ni har det minsta behov av detta. Version 2.0 fungerar endast på Alibre Design 27 (27038) och senare.

Framebuilder köps direkt av utvecklaren.